De Drie Stromen - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Psychotherapie en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, op afspraak.

Je kan langskomen of bellen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.
Op afspraak komen kan in sommige gevallen tot 20u.

De meeste cliënten kregen hierover eerst advies van hun huisarts, een psychiater, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of de school, of van een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW). Meer info vind je in de onthaalfolder.

  • Voor baby's, kinderen en jongeren (0 tot 17 jaar)
  • Voor volwassen en senioren (vanaf 18 jaar)
     
  • Individuele psychotherapie, partnertherapie
  • Thuiszorg voor volwassenen met chronische psychiatrische stoornissen
  • Therapeutisch programma voor daders
  • Buddywerking: georganiseerd individueel vriendschappelijk contact voor mensen met psychische kwetsbaarheid die vaak alleen zijn

De kostprijs blijft beperkt, dankzij de financiering door de Vlaamse overheid. Gebrek aan financiële middelen is nooit een hinderpaal voor hulp.

De hulpverleners zijn psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers. Na hun basisopleiding volgden zij een professionele therapeutische opleiding.

Als je wil praten over zelfmoordgedachten hoef je niet te wachten op een afspraak in het CGG: je kan terecht bij je huisarts of -dag en nacht- bij Tele-Onthaal 106 of de Zelfmoordlijn 1813 voor een gesprek of online chatten.

De uitgangspunten en waarden die ons inspireren in ons dagelijks werk zijn verwoord in onze missie.