Vacatures

Eerstelijnspsycholoog ouderen (19u) - bepaalde duur 3 jaar - eerstelijnszone Dender

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is werkgever binnen het project ‘Eerstelijnspsychologische functie (ELPF) voor Ouderen’. Dit is een samenwerkingsverband binnen de
eerstelijnszone Dender tussen o.a. lokale besturen, huisartsen en hulpverlenende diensten met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen/versterken van een generalistisch psychologisch
dienstverleningsaanbod voor 65-plussers binnen deze regio.

Psycholoog - Psychotherapeut Ouderenteam (19u)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is gevestigd te Dendermonde,
Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor onze
ouderenwerking op zoek naar een Psycholoog/psychotherapeut . REF 2019-CG-03

Functiebeschrijving

Uw kernopdracht omvat het behandelen van ouderen met ernstige psychische en psychiatrische
problemen vanuit een onderbouwde indicatie- en diagnosestelling. Dit binnen een voornamelijk
outreachend kader.

Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v)

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor het Kinder- en Jongerenteam in onze vestigingen te Dendermonde en Wetteren op zoek naar een Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v) (tewerkstellingsbreuk en -statuut te bepalen in onderling overleg).

Functiebeschrijving

Uw opdracht is klinisch van aard en bestaat voornamelijk uit behandeling van kinderen, jongeren en hun context en psychiatrische diagnostiek waar nodig binnen de behandeling.