Psychotherapeut werk- en welzijnstrajecten (19u)

Contract: 
bepaalde duur
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen te Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar een Bachelor toegepaste psychologie of bachelor maatschappelijk werk (REF 2019 CG-08).

Als zorgactor nemen we binnen de regio Dendermonde-Wetteren een belangrijk rol op binnen de activeringstrajecten. Dit zijn trajecten waarin aan werkzoekenden met MMPPS problemen een werkbegeleiding én een zorgbegeleiding wordt aangeboden met als doel hen toe te leiden naar betaald werk (met of zonder ondersteuning). Deze begeleiding wordt uitgetekend door de deelnemer, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. De casemanagers maken samen met de werkzoekende een trajectplan op en bepalen de duur van het activeringstraject met een maximale duurtijd van 18 maanden. De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners dat vertegenwoordigd en gecoördineerd wordt door een penhouder.

Functiebeschrijving

Uw functie is tweeledig:

 1. Als Dienstverlener zorg begeleidt u werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard.
  • U operationaliseert de zorgbegeleidingsdoelen samen met de deelnemer, zoals omschreven in het trajectplan;
  • Indien geïndiceerd, verwijst u de deelnemer naar meer gespecialiseerde zorg;
  • U neemt deel aan het netwerkoverleg voor de regio;
  • U stemt af met de Casemanager zorg.
 2. Als Casemanager zorg:
  • Staat u in voor de uitdieping en verkenning van de zorgnoden van de deelnemer met het oog op een realistisch zicht van de deelnemer op de eigen zorgproblematieken;
  • Stelt u een trajectplan op samen met de deelnemer en de casemanager Werk en bezorgt dit aan de penhouder;
  • Het bepalen en opvolgen van de begeleidingsdoelen gebeurt vanuit het gemeenschappelijk denkkader en taalgebruik dat uitgewerkt werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, nl. ICF (International Classification of Functioning). Opleiding wordt hierin voorzien.
  • U stelt op basis van de eindevaluaties, samen met de casemanager Werk, een eindadvies op.
  • U neemt deel aan het netwerkoverleg van de regio;
  • U registreert in het vertrouwelijk luik van het klantendossier vb. het resultaat van evaluatiemomenten, gemaakte afspraken, enz.

U bouwt een goede interne samenwerking op met de verschillende teams binnen onze vestigingen.

U werkt op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.

U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.

U rapporteert aan de doelgroepcoördinator volwassenen- en ouderenwerking.

Uw profiel

 • U bent houder van een bachelordiploma in de toegepaste psychologie of een sociaalmaatschappelijke richting;
 • U heeft ervaring met of sterke interesse in psychosociale en/of psychotherapeutische hulpverlening;
 • Een therapeutische opleiding strekt tot aanbeveling;
 • U heeft een brede interesse in en een sterke affiniteit met het werken met volwassenen met MMPPS problematieken;
 • U bent flexibel en bereid tot werken op verschillende vestigingsplaatsen;
 • U heeft een sterke, energieke persoonlijkheid die houdt van nieuwe uitdagingen;
 • U heeft een snel leervermogen en floreert in een snel wisselende werkomgeving;
 • U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid;
 • U bent bereid om één avonddienst (tot 20u00) te presteren;
 • U beschikt over een eigen wagen.

Vaardigheden

 • U bent in staat om op basis van een grondige verkenning van de zorgnoden van de deelnemer tot een trajectplan te komen;
 • U kan zorgdoelen formuleren en passende interventies aanbieden;
 • U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen;
 • U kan zelfstandig en teamgericht werken. U begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team;
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht;
 • U beschikt over een goede basiskennis in informatica.

Aanbod

 • Een boeiende en uitdagende job die u de mogelijkheid biedt op korte tijd ruime ervaring op te doen binnen de ambulante GGZ;
 • Ondersteuning door een gedreven team van zeer ervaren collega’s die enthousiasme aan professionaliteit koppelen;
 • Een halftijdse functie (19u) volgens het wettelijke barema PC 331 (1.55);
 • Onmiddellijke indiensttreding. Contract bepaalde duur: 2 jaar. Verlengbaar.

Solliciteren

Interesse? Mail uw motivatiebrief en cv naar sollicitatie@cgg.dedriestromen.be t.a.v. mevrouw Inge Baeyens met vermelding REF 2019-CG-08. Dit uiterlijk op 11 januari 2020.