Psycholoog/Speltherapeut (19u) (m/v)

Contract: 
onbepaalde duur
Werkregime: 
Deeltijds

Functiebeschrijving

Uw opdracht bestaat voornamelijk uit gezinsbehandeling, oudertherapie en speltherapeutische behandeling en psychodiagnostiek waar nodig in het kader van behandeling.

 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten.
 • U werkt tevens op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.
 • U rapporteert aan de coördinator kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U bent houder van een masterdiploma in de psychologie.
 • U heeft een gedegen kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en psychodiagnostiek.
 • U heeft ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Werken met ouders en gezinnen schrikt u niet af.
 • Een opleiding in de speltherapie (psychodynamisch kindertherapeut) is een voorwaarde.
 • U heeft kennis van het hulpverleningslandschap voor kinderen en jongeren en van de sociale kaart.
 • U bent bereid om op woensdagnamiddag te werken en minimaal 1 avonddienst (tot 20u00) te presteren.

Vaardigheden

 • U bent in staat om op basis van een grondige verkenning van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose en hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen.
 • U kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren (opmaak behandelplan) en passende therapeutische interventies aanbieden (conform het behandelplan).
 • U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen.
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team.
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht.
 • U kan zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek verrichten (intelligentie, persoonlijkheid en sociaal-emotioneel functioneren).
 • U beschikt over de gangbare basiskennis in ICT.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief
 • Een gedreven team van collega's die enthousiasme aan professionaliteit koppelen.
 • Een halftijdse functie volgens het wettelijke barema PC 331.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar.
 • Zie ook: http://www.dedriestromen.be

Solliciteren

Sollicitaties (met vermelding van de referentie 2017-CG-08), bij voorkeur per e-mail, mag u richten naar de doelgroepcoördinator, t.a.v. mevr. Kathy Colson, Sas 13-14, 9200 Dendermonde.

Email: sollicitatie@cgg.dedriestromen.be

Dit voor 23 juni 2017. De gesprekken met weerhouden kandidaten zullen doorgaan op 4 en 6 juli.