Psycholoog/psychotherapeut (19u) Kinderen en Jongeren

Contract: 
vervangingsovereenkomst
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor het Kinder- en Jongerenteam in de vestiging Wetteren op zoek naar een psycholoog/psychotherapeut (19u,
vervangingscontract minimaal 1 jaar). REF 2019-W-05

Functiebeschrijving

Uw opdracht bestaat voornamelijk uit gezinsbehandeling, oudertherapie en individuele psychotherapeutische behandeling en psychodiagnostiek waar nodig in het kader van behandeling.

 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten.
 • U werkt op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.
 • U rapporteert aan de coördinator kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U bent houder van een masterdiploma in de psychologie.
 • U heeft een gedegen kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en psychodiagnostiek.
 • U heeft ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Werken met ouders en gezinnen schrikt u niet af.
 • Een psychotherapeutische opleiding is belangrijke meerwaarde.
 • U heeft kennis van het hulpverleningslandschap voor kinderen en jongeren en van de sociale kaart.
 • U voert uw uurrooster uit op drie dagen en bent bereid om op woensdagnamiddag te werken en minimaal 1 avonddienst (tot 20u00) te presteren.

Vaardigheden

 • U bent in staat om op basis van een grondige verkenning van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose en hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen.
 • U kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren (opmaak behandelplan) en passende therapeutische interventies aanbieden (conform het behandelplan).
 • U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen.
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team.
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht.
 • U kan zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek verrichten (intelligentie, persoonlijkheid en sociaal-emotioneel functioneren).
 • U beschikt over de gangbare basiskennis in ICT.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief.
 • Een gedreven team van collega’s die enthousiasme aan professionaliteit koppelen.
 • Een halftijdse functie volgens het wettelijke barema PC 331 (1.80).
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitaties mag u richten naar mevr. Kathy Colson, Coördinator Kinderen en Jongeren, via sollicitatie@cgg.dedriestromen.be.
Uw onderwerp dient te starten met de referentie 2019-W-05.

De vacature wordt afgesloten op 27 april 2019; gesprekken met weerhouden kandidaten zullen doorgaan op 2 en 3 mei 2019.