Psycholoog - Psychotherapeut Ouderenteam (19u)

Contract: 
onbepaalde duur
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is gevestigd te Dendermonde,
Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor onze
ouderenwerking op zoek naar een Psycholoog/psychotherapeut . REF 2019-CG-03

Functiebeschrijving

Uw kernopdracht omvat het behandelen van ouderen met ernstige psychische en psychiatrische
problemen vanuit een onderbouwde indicatie- en diagnosestelling. Dit binnen een voornamelijk
outreachend kader.

 • U staat op zorgzame wijze in voor het in kaart brengen en analyseren van de noden van onze
  cliënten;
 • U bent in staat op basis hiervan een behandelplan op te stellen, uit te voeren en waar nodig bij te
  sturen;
 • U werkt binnen een multidisciplinair team;
 • U werkt op actieve wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere overlegmomenten;
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van
  de aangeboden zorg;
 • U rapporteert aan de doelgroepcoördinator volwassenen/ouderenwerking.

Uw profiel

 • U beschikt over een masterdiploma in de Psychologische wetenschappen aangevuld met een
  psychotherapeutische opleiding of bent bereid dit te behalen;
 • U bent erkend door de psychologencommissie;
 • U heeft ervaring in psychotherapeutische hulpverlening;
 • U heeft een brede interesse in en een sterke affiniteit met het werken met ouderen (en hun
  context) met ernstige psychische problemen;
 • Een goede kennis en ervaring op het vlak van neuropsychologie, diagnostiek en
  behandelingsmogelijkheden van personen met een cognitieve en progressieve aandoening strekt
  tot aanbeveling;
 • U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid;
 • U heeft een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle
  wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen;
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt
  de meerwaarde van een multidisciplinair team;
 • U wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van
  ons centrum;
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) alsook over
  de gangbare basiskennis van informatica;
 • U bent bereid om één avonddienst (tot 20u00) te presteren;
 • U beschikt over een eigen wagen.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief;
 • Een gedreven organisatie van medewerkers die enthousiasme aan professionaliteit koppelen;
 • Een deeltijdse functie (19u) volgens het wettelijke barema (PC331). Contract onbepaalde duur
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitaties bij voorkeur per e-mail (met vermelding van de referentie 2019-CG-03 in het onderwerp
van de e-mail), mag u richten aan mevr. Inge Baeyens, Sas 13-14, 9200 Dendermonde.
E-mail: sollicitatie@cgg.dedriestromen.be
Dit ten laatste 11 februari 2019.