Psychodiagnostisch medewerker (19u)

Contract: 
bepaalde duur
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is gevestigd te Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor onze volwassenenwerking op zoek naar een psychodiagnostisch medewerker (REF 2022-CG-08). U bent werkzaam in onze 3 vestigingen.

Functiebeschrijving

Je werkt binnen een muldisciplinair team en hebt als specifieke ondersteunende opdracht het expliciteren van het psychodiagnostisch denken en handelen in de behandeling van volwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problemen. Daarnaast kunnen jou in overleg specifieke opdrachten(en) worden toevertrouwd.

 • Je staat, op vraag van en in overleg met het team, op zorgzame wijze in voor het in kaart brengen en analyseren van de psychodiagnostische noden;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, voorbereiden, plannen en afnemen van psychodiagnostische onderzoeken;
 • Je bespreekt de resultaten met het team en formuleert een advies in bijsturing van het behandelplan waar nodig;
 • Je informeert de cliënt op een zorgzame wijze over de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek;
 • Je staat in voor de uitgebreide verslaggeving van elk diagnostisch onderzoek;
 • Je staat in voor het beheer van (de voorraad) het psychodiagnostisch (onderzoeks)materiaal;
 • Je werkt op actieve wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere overlegmomenten;
 • Je bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg;
 • Je rapporteert aan de doelgroepcoördinator Volwassenen/ouderen.

Profiel

 • Je beschikt over een Bachelordiploma in de Toegepaste psychologie met afstudeerrichng klinische psychologie of gelijkwaardig binnen een menswetenschappelijke richng;
 • Je hebt een ruime kennis en expertise in het psychodiagnostisch handelen en denken bij (jong)volwassenen;
 • Kennis van ontwikkelingsdiagnostiek is een meerwaarde;
 • Je beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid;
 • Je hebt een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen;
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. Je werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team;
 • Je wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons centrum;
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) alsook over de gangbare basiskennis van informatica;
 • Je werkt over de drie vestigingen van CGG De Drie Stromen;
 • Je werkt minimaal op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief;
 • Gedreven teams van medewerkers die enthousiasme aan professionaliteit koppelen;
 • Inbedding in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen: een aangename, positieve sfeer bij ervaren teams die zorgen voor de nodige ondersteuning;
 • Een deeltijdse functie (19u) volgens IFIC 14-barema. Contract onbepaalde duur.
 • Groepsverzekering, gunstige verlofregeling;
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitaties per e-mail (met als onderwerp: REF 2022-CG-08), mag u richten aan de verantwoordelijke Volwassenen- en ouderenwerking t.a.v. mevr. Inge Baeyens, Sas 13-15, 9200 Dendermonde.

E-mail: sollicitatie@cgg.dedriestromen.be. Dit ten laatste 1 september 2022.