Master in de Klinische Psychologie/Psychotherapeut (50%) Kinderen en Jongeren

Contract: 
bepaalde duur
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor het Kinder- en Jongerenteam op zoek naar een psycholoog/psychotherapeut (m/v) in het kader van bevallings-en ouderschapsverlof ( contract bepaalde duur 50% met kans op verlenging). REF 2022-CG-13

Functiebeschrijving

 • Uw opdracht bestaat voornamelijk uit gezinsbehandeling, oudertherapie en in mindere mate individuele psychotherapeutische behandeling en psychodiagnostiek waar nodig in het kader van behandeling;
 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten;
 • U werkt op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten;
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg;
 • U rapporteert aan de coördinator kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U bent houder van een masterdiploma in de (klinische) psychologie, bent erkend door de Psychologencommissie en beschikt over een visum;
 • U heeft een uitgesproken kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en psychodiagnostiek;
 • U heeft ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Werken met ouders en gezinnen schrikt u niet af;
 • Een psychotherapeutische opleiding (gestart zijn) is belangrijke meerwaarde;
 • U heeft kennis van het hulpverleningslandschap voor kinderen en jongeren en van de sociale kaart;
 • U voert uw uurrooster uit op minimaal drie dagen en bent bereid om op woensdagnamiddag te werken en minimaal 1 avonddienst (tot 20u00) te presteren;
 • Uw plaats van tewerkstelling is in hoofdzaak in Dendermonde, maar u bent ook bereid in de andere vestiging te werken (Wetteren) indien nodig;
 • U beschikt over een eigen wagen.

Vaardigheden

 • U bent in staat om op basis van een grondige verkenning van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose en hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen;
 • U kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren (opmaak behandelplan) en passende therapeutische interventies aanbieden (conform het behandelplan);
 • U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen;
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team;
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht;
 • U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid;
 • U kan zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek verrichten (intelligentie, persoonlijkheid en sociaal-emotioneel functioneren);
 • U beschikt over de gangbare basiskennis in ICT;

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief;
 • Een gedreven team van collega’s die enthousiasme aan professionaliteit koppelen;
 • Een deeltijdse functie (50%) volgens het wettelijke barema IFIC cat 16+;
 • Een contract van bepaalde duur (minimum 1 jaar, met kans op verlenging);
 • Onmiddellijke indiensttreding

Solliciteren

Sollicitaties mag u vóór 15/9/2022 richten naar Frederik Werbrouck, Coördinator Kinderen en Jongeren, via sollicitatie@cgg.dedriestromen.be. Uw mailonderwerp dient te starten met de
referentie REF 2022-CG-13.