Klinisch psycholoog of psychologisch consulent (19u) Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (vervangingscontract)

Contract: 
vervangingsovereenkomst
Werkregime: 
Deeltijds

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is gevestigd te Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar een Klinisch psycholoog of een psychologisch consulent voor de begeleiding van seksueel delinquenten binnen het project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen - REF 2018-CG-01

Functiebeschrijving

Uw opdracht bestaat in hoofdzaak uit het individueel begeleiden van volwassen plegers van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag:

 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en behandeling van onze cliënten;
 • U bent in staat op basis hiervan een behandelplan op te stellen, uit te voeren en waar nodig bij te sturen;
 • U werkt op actieve wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere overlegmomenten;
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg;
 • U rapporteert aan de doelgroepcoördinator Volwassenen/ouderen.

Uw profiel

 • U beschikt over een bachelor of masterdiploma in een sociaal-maatschappelijke richting. Bij voorkeur Psychologische wetenschappen;
 • Een psychotherapeutische opleiding strekt tot aanbeveling;
 • U heeft ervaring of sterke interesse in psychotherapeutische hulpverlening aan daders;
 • U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid;
 • U heeft een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega's te bevragen;
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team;
 • U wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons centrum;
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) alsook over de gangbare basiskennis van informatica;
 • U bent bereid om één avonddienst (tot 20u00) te presteren.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief;
 • Een gedreven team van medewerkers die enthousiasme aan professionaliteit koppelen;
 • Inbedding in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen: een aangename, positieve sfeer bij een ervaren team dat zorgt voor de nodige ondersteuning;
 • Een deeltijdse functie (19u) volgens het wettelijke barema. Vervangingscontract van 1 jaar met kans op verlenging.
 • Indiensttreding bij voorkeur 1 juli 2018.

Sollicitaties (met vermelding van de referentie 2018-CG-01) per e-mail, mag u richten aan de directie t.a.v. Dhr. Björn Biesiada, Sas 13-15, 9200 Dendermonde.
Email: sollicitatie@cgg.dedriestromen.be. Dit vóór 17 april 2018.