Kinder- en Jeugdpsychiater/Infantpsychiater (m/v)

Contract: 
onbepaalde duur
Werkregime: 
Voltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor het Kinder- en Jongerenteam op zoek naar een Kinder- en Jeugdpsychiater/Infantpsychiater (m/v) (tewerkstellingsbreuk en -statuut te bepalen in onderling overleg).

Functiebeschrijving

Uw opdracht is klinisch van aard en bestaat voornamelijk uit behandeling van kinderen, jongeren en hun context en psychiatrische diagnostiek waar nodig binnen de behandeling.

 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten.
 • U werkt op actieve en collegiale wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Uw profiel

 • U bent houder van een diploma geneesheer-specialist, kinder- en jeugdpsychiatrie
 • U heeft een gedegen kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en diagnostiek en Infant Mental Health
 • U heeft een uitgebreide ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen en hun context
 • U stelt farmacotherapeutische behandelingen in (indien aangewezen)
 • U heeft een psychotherapeutische en/of IMH-opleiding genoten
 • U heeft een uitgesproken ervaring of interesse in het werken met infants

Vaardigheden

 • U beschikt over een sterk empatisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega's te bevragen.
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag collegiaal samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team.
 • Als lid van het team bent u mede verantwoordelijk voor het opstellen, organiseren en (bij-)sturen van de behandelplannen.
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht.
 • U beschikt over de gangbare basiskennis in ICT.
 • U wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons centrum.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief.

 • Een gedreven team van collega's die enthousisme aan professionaliteit koppelen.
 • Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar (voltijdse functie is mogelijk), contract sui generis.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitaties, bij voorkeur per e-mail, mag u richten naar de Coördinator Kinderen en Jongeren, t.a.v. mevr. Kathy Colson.

Email: kathycolson@cgg.dedriestromen.be