Kinder- en Jeugdpsychiater (38u) (m/v)

Contract: 
onbepaalde duur
Werkregime: 
Voltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor het Kinder- en Jongerenteam in onze vestigingen te Dendermonde en Wetteren op zoek naar een Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v) (38u, contract onbepaalde duur).

Functiebeschrijving

Uw opdracht is klinisch van aard en bestaat voornamelijk uit behandeling van kinderen, jongeren en hun context en psychiatrische diagnostiek waar nodig binnen de behandeling.

 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten.
 • U werkt op actieve en collegiale wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Profiel

 • U bent houder van een diploma geneesheer-specialist, kinder- en jeugdpsychiatrie
 • U heeft een gedegen kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en diagnostiek.
 • U heeft een uitgebreide ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen en hun context.
 • U stelt farmacotherapeutische behandelingen in (indien aangewezen)
 • U heeft een psychotherapeutische opleiding genoten
 • Ervaring of interesse in het werken met infants strekt tot aanbeveling
 • U bent bereid om op woensdagnamiddag te werken en minimaal 1 avonddienst (tot 20u00) te presteren.

Vaardigheden

 • U beschikt over een sterk empatisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega's te bevragen.
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag collegiaal samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team.
 • Als lid van het team bent u mede verantwoordelijk voor het opstellen, organiseren en (bij-)sturen van de behandelplannen.
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht.
 • U beschikt over de gangbare basiskennis in ICT.
 • U wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons centrum.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief
 • Een gedreven team van collega's die enthousisme aan professionaliteit koppelen.
 • Een voltijdse functie 38u (tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar), contract sui generis.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitaties, bij voorkeur per e-mail, mag u richten naar de teamcoördinator, t.a.v. mevr. Kathy Colson.

Email: kathycolson@cgg.dedriestromen.be