Gedragstherapeut Volwassenen (19u) (m/v)

Contract: 
bepaalde duur
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Functiebeschrijving

Uw opdracht bestaat voornamelijk uit individuele therapie aan volwassenenen en psychodiagnostiek waar nodig in het kader van behandeling.

 • U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten.
 • U werkt tevens op actieve wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere overlegmomenten.
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.
 • U rapporteert aan de doelgroepcoördinator.

Uw profiel

 • U beschikt over een masterdiploma in de psychologische wetenschappen aangevuld met een postgraduaat in de (cognitieve) gedragstherapie.
 • U heeft ervaring in psychotherapeutische hulpverlening.
 • Als lid van het team bent U mede verantwoordelijk voor het opstellen, organiseren en (bij)sturen van de behandelplannen.
 • U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die U in staat stelt om op respectvolle wijze Uw werk en dat van Uw collega’s te bevragen.
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team.
 • U wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons centrum.
 • U bent bereid om één avonddienst (tot 20u00) te presteren.
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) alsook over de gangbare basiskennis van informatica.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief
 • Een gedreven team van medewerkers die enthousiasme aan professionaliteit koppelen.
 • Inbedding in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen: Een aangename, positieve sfeer bij een ervaren team dat zorgt voor de nodige ondersteuning.
 • Een deeltijdse functie (19u) volgens het wettelijke barema (PC331). U start met een contract van 1 jaar dat na positieve evaluatie wordt opgezet naar onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitaties (met vermelding van de referentie 2017-CG-04) per e-mail, mag U richten naar de directie t.a.v. Dhr. Björn Biesiada, Sas 13-14, 9200 Dendermonde.

Email: sollicitatie@cgg.dedriestromen.be

Dit voor 31 juli 2017.