Eerstelijnspsycholoog (38u) - onbepaalde duur

Contract: 
onbepaalde duur
Werkregime: 
Voltijds

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is promotor binnen het project 'Laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het platteland: de missing link'. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen, huisartsen en hulpverlenende diensten met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen/versterken van een generalistisch psychologisch dienstverleningsaanbod binnen de regio Laarne-Wetteren-Wichelen.

Voor de operationalisering van deze dienstverlening zijn wij op zoek naar een klinisch psycholoog - eerstelijnspsycholoog volwassenen - ouderen (38u - contract onbepaalde duur). REF 2018 CG-04

Functiebeschrijving

 • Door uw inbedding binnen bestaande eerstelijnsstructuren, neemt u een belangrijke rol op in functie van vroegdetectie en toeleiding naar het gepaste zorgaanbod. Vroegdetectie en -interventie bij psychische problemen onder meer door informatieverstrekking over psychische problemen, het detecteren van psychische problemen, diagnostiek, intake en indicatiestelling behoren tot uw opdracht.
 • Uw hoofdopdracht bestaat uit de kortdurende behandeling (3-5 gesprekken) van vaak voorkomende niet complexe psychische problemen (burn-out, lichte depressieve klachten, stress,…).
 • Indien meer gespecialiseerde of intensieve zorg aangewezen is, verwijst u actief en gericht door naar het gepaste zorgaanbod.
 • U bent bereid mee te werken in het ondersteunen van eerstelijnswerkers in het versterken van hun competenties inzake psychische problematieken Dit kan o.m. door het meedenken over vorming en opleiding rond detectie, laagdrempelige interventies en adequaat doorverwijzen voor eerstelijnsmedewerkers. U inventariseert de noden zodat we samen met de partners een passend antwoord kunnen organiseren.
 • U draagt actief bij in het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.
 • U heeft een hart voor de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij.
 • U bouwt een goede interne samenwerking op met andere hulpverleners vanuit het model van getrapte zorg. Dit door de uitbouw van een netwerk op het niveau van de zorgverlening.
 • U maakt deel uit van het volwassenenteam van het CGG en werkt op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.
 • U bewaakt de continuering van bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.
 • Daarnaast kunnen u in overleg specifieke opdrachten(en) worden toevertrouwd.
 • U rapporteert aan de doelgroepcoördinator volwassenen- en ouderenwerking van CGG De Drie Stromen.

Uw profiel

 • U bent houder van een masterdiploma in de psychologische wetenschappen en erkend door de psychologencommissie.
 • U heeft minstens 5 jaar relevante werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • Een psychotherapeutische opleiding en/of PEV Eerstelijnspsychologie strekt tot aanbeveling.
 • U heeft een brede interesse in en een sterke affiniteit met het werken met volwassenen en ouderen (en hun context) met (lichte) psychische problemen.
 • U heeft een grondige kennis van de sociale kaart en het zorgverleningslandschap.
 • U bent flexibel en bereid tot werken op verschillende locaties.
 • U heeft een sterke, energieke persoonlijkheid die houdt van nieuwe uitdagingen.
 • U heeft een snel leervermogen en floreert in een snel wisselende werkomgeving.
 • U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid.
 • U bent bereid om één avonddienst (tot 20u00) te presteren wanneer dit op termijn noodzakelijk blijkt.
 • U beschikt over een eigen wagen.

Uw vaardigheden

 • U bent in staat om op basis van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose en hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen.
 • U kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren en passende interventies aanbieden.
 • U bent vertrouwd met kortdurende versterkende interventies en u beschikt over een brede waaier van kennis van geestelijke gezondheidsproblemen.
 • U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze verbindend interdisciplinair samen te werken.
 • U kan zelfstandig en teamgericht werken. U begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team en van het belang van samenwerken met diverse partners.
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht.
 • U beschikt over een goede basiskennis in informatica.

Aanbod

 • Een boeiende en uitdagende job binnen de laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg waarbij u tevens rechtstreeks beroep kan doen op de kennis en expertise van de ambulante gespecialiseerde GGZ.
 • Een belangrijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen van een GGZ-aanbod binnen een uniek samenwerkingsverband.
 • Ondersteuning door een gedreven team van zeer ervaren collega’s die enthousiasme aan professionaliteit koppelen.
 • Een voltijdse functie (38u) volgens het wettelijke barema PC 331.
 • Aanwerving onder voorbehoud van goedkeuring project eind oktober 2018.
 • Indiensttreding, bij voorkeur 5 november 2018, contract onbepaalde duur.

Interesse? Mail uw motivatiebrief en cv naar sollicitatie@cgg.dedriestromen.be t.a.v. mevrouw Inge Baeyens met als onderwerp de vermelding REF 2018-CG-04. Dit uiterlijk op 14 oktober 2018.