Bachelor of master in de (toegepaste) klinische psychologie (19u)

Contract: 
vervangingsovereenkomst
Werkregime: 
Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen is gevestigd te Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor onze volwassenenwerking op zoek naar een Klinisch psycholoog. (REF 2019-CG-07). U bent voornamelijk werkzaam in onze vestiging te Lokeren.

Functiebeschrijving

 • U werkt binnen een multidisciplinair team en diagnostiseert en behandelt, zowel psychologisch als psychotherapeutisch, volwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problemen;
 • U staat op zorgzame wijze in voor het in kaart brengen en analyseren van de noden van onze cliënten;
 • U bent in staat op basis hiervan een behandelplan op te stellen, uit te voeren en waar nodig bij te sturen;
 • U werkt op actieve wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere overlegmomenten;
 • U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg;
 • U rapporteert aan de doelgroepcoördinator Volwassenen/ouderen.

Uw profiel

 • U beschikt over een masterdiploma in de Psychologische wetenschappen en bent erkend bij de Psychologencommissie; 
 • Of u beschikt over een bachelordiploma in de Toegepaste psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie;
 • Een psychotherapeutische opleiding strekt tot aanbeveling;
 • U heeft ervaring in psychotherapeutische hulpverlening; 
 • U heeft affiniteit met psychodiagnostiek;
 • U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid;
 • U heeft een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen;
 • U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team;
 • U wil ook in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons centrum;
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) alsook over de gangbare basiskennis van informatica;
 • U bent bereid om één avonddienst (tot 20u00) te presteren.

Aanbod

 • Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief;
 • Een gedreven team van medewerkers die enthousiasme aan professionaliteit koppelen;
 • Inbedding in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen: een aangename, positieve sfeer bij een ervaren team dat zorgt voor de nodige ondersteuning;
 • Een deeltijdse functie (19u) volgens het wettelijke barema (PC331). Vervangingscontract. Minimale duurtijd 1 jaar. 
 • Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Solliciteren

Sollicitaties (met vermelding van de referentie 2019-CG-07) per e-mail, mag u richten aan de verantwoordelijke Volwassen- en ouderenwerking t.a.v. mevr. Inge Baeyens, Sas 13-15, 9200 Dendermonde. E-mail: sollicitatie@cgg.dedriestromen.be. Dit vóór 18 oktober 2019.