Voor professionelen

De Drie Stromen is een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. In het zorglandschap bevinden de CGG's zich op de tweede lijn. Aanmelding van cliënten gebeurt bij voorkeur op verwijzing van de eerste lijnsdiensten, zoals huisartsen, CLB, CAW enz.

Professionele hulpverleners worden geïnformeerd over het gevolg dat aan hun verwijzing is gegeven. Indien aangewezen (en mits akkoord van de cliënt) betrekken we andere hulpverleners bij de behandeling.

De dossiers van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Indien u klachten hebt over de samenwerking met het centrum kunt u contact opnemen met Björn Biesiada, directeur.