Senioren

Ouderen

Hulp in het CGG, aan huis of in het rusthuis.

Enkele van onze therapeuten leggen zich toe op het helpen en ondersteunen van ouderen met psychische problemen: je wordt ziek of je komt alleen te staan. Het wordt een hele klus om thuis voor jezelf of je partner te zorgen. Alleen blijven wonen vraagt al je energie. Je ziet nog weinig mensen en je ziet het niet meer zitten.

Ook als je in een rusthuis woont of je je moeilijk kan verplaatsen kan je psychologische hulp vragen. Desnoods komen we tot bij jou.

Psychiatrische thuiszorg

Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie van mensen met langdurige psychische of psychiatrische problemen:

Sinds 1 januari 2019 werd het zorglandschap voor deze doelgroep hertekend. Dit kadert binnen art 107 van de ziekenhuiswetgeving.

Het is dus niet langer mogelijk om cliënten aan te melden.

Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij U graag door naar:

- voor Regio Wetteren: www.pakt.be

Abonneren op RSS - Senioren