Uw rechten

Dossier en beroepsgeheim

Bij aanmelding maken we een dossier met je persoonlijke gegevens en jouw individueel behandelplan. We bewaren het veilig en het is beschermd door het beroepsgeheim. Je dossier valt onder de wetgeving betreffende het medisch dossier, de wetgeving op de privacy en de wet op de patiëntenrechten.

We vragen steeds uitdrukkelijk je toestemming om contact te leggen met andere hulpverleners zoals uw huisarts, een behandelende specialist of andere diensten.

Klachtenregeling

We staan open voor jouw suggesties, opmerkingen of klachten. Bespreek klachten in eerste instantie met je hulpverlener en zoek samen naar een oplossing. Als dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, kan je contact opnemen met:

  • Björn Biesiada, directeur, via het contactformulier op deze site, of
  • Mevrouw Evelyn Van Caelenberghe, externe ombudspersoon voor geestelijke gezondheidszorg
    (te bereiken via tel. 0486 16 90 92 of via mail evelynvc@oogg.be)