Stages en vrijwilligerswerk voor hulpverleners in opleiding

Stages

Het CGG De Drie Stromen biedt studenten psychologie, maatschappelijk werk en toegepaste psychologie de mogelijkheid stage te lopen in het centrum.

Voor meer info of kandidaatstelling stuurt u een e-mail naar info@cgg.dedriestromen.be.
 

Vrijwilligers

Psychologen die een therapeutische opleiding volgen kunnen onder bepaalde voorwaarden als vrijwilliger ingeschakeld worden in onze werking.

Voor meer info of kandidaatstelling stuurt u een e-mail naar info@cgg.dedriestromen.be.