Stages en vrijwilligerswerk voor hulpverleners in opleiding

Stages

Het CGG De Drie Stromen biedt studenten psychologie, maatschappelijk werk en toegepaste psychologie de mogelijkheid stage te lopen in het centrum.

De stageplaatsen voor Masteropleidingen Psychologen en Bachelors in de Toegepaste Psychologie zijn volzet voor het academiejaar 2022-2023.
Voor andere opleidingen zijn geen stageplaatsen vacant.

 

Vrijwilligers

Psychologen die een therapeutische opleiding volgen kunnen onder bepaalde voorwaarden als vrijwilliger ingeschakeld worden in onze werking.

Voor meer info of kandidaatstelling stuurt u een e-mail naar info@cgg.dedriestromen.be.