Onze zorgpartners

Bijna de helft van onze cliënten is doorverwezen door een gezondheidswerker, waarvan bijna de helft door een huisarts en 1 op 10 door een psychiater. Een derde van onze cliënten neemt op eigen initiatief of via het cliëntsysteem contact op met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Andere groepen verwijzers zijn het onderwijs (via CLB), de welzijnszorg, justitie, bijzondere jeugdbijstand, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Deze actoren worden vaak betrokken in de behandeling, mits akkoord van de cliënt.