Nuttige links voor kinderen en jongeren

A cool World

Wil je meer lezen en zien over alcohol & korte- en langetermijngevolgen, alcohol en de wet, alcohol en gedrag, alcohol en feestjes, alcohol en verkeer, alcoholproblemen thuis, neem dan een kijkje op deze site. Verder vind je hier ook verhalen (om te lezen of om zelf in te sturen) en recepten van alcoholvrije cocktails (het proberen waard).
www.acoolworld.be

Anoniem chatten over seksueel misbruik met een gespecialiseerde medewerker ...

... van Child Focus. Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo'n probleem? Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk en niemand anders kan het gesprek meevolgen. Het is bovendien gratis. Weet ook dat je steeds kan bellen op het gratis nummer 116 000.
www.nupraatikerover.be

Awel 102: kinder- en jongerentelefoon

Kinderen en jongeren kunnen hier terecht met al hun vragen en problemen. Een vrijwilliger zal steeds, in vertrouwen, luisteren naar je verhaal en je proberen te helpen. Bellen is gratis en kan elke dag van 16 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Chatten kan elke woensdag van 18 tot 21 uur, behalve op feestdagen.
www.awel.be

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Als je problemen op school hebt, kan je in eerste instantie de juiste contactpersoon op school trachten te vinden. De centra voor leerlingenbegeleiding willen je natuurlijk ook altijd op weg helpen als je vindt dat je probleem niet op school behandeld kan worden. Je kan je vraag richten aan het centrum dat een contract met je school heeft. Je kan al je vragen naar de centra mailen of er rechtstreeks contact mee opnemen.
www.ond.vlaanderen.be/clb/

Centrum ZitStil

Centrum ZitStil is er voor iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen. Wij zijn er voor alle leeftijden (van 0 tot 99) én voor iedereen! Voor personen met ADHD/ADD zelf maar ook voor de ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen, ...
www.zitstil.be

Grip op je dip

Op gripopjedip.nl vind je steun in het omgaan met depressieve klachten. Je vindt er informatie. Mogelijke oorzaken. Wat je zelf kunt doen aan je sombere buien. Mogelijkheden om hulp te zoeken. Ervaringen en tips ván jongeren vóór jongeren, zoals 'eigen verhalen' en '2days tips'. Ook vind je hier informatie als je iets wilt doen voor een ander die zich rot voelt.
www.gripopjedip.nl

Het nummer dat je belt bij vragen over geweld

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet? Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?
Bel dan 1712 of ga naar ...
www.1712.be

Hulp bij kindermishandeling

Voor iedereen die ongerust is over een kind dat misschien slachtoffer is van geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik.
www.kindermishandeling.be

Jongerenadviescentrum (JAC)

Het JAC geeft gratis advies aan jongeren. Het geeft raad en hulp op moeilijke momenten. Er kunnen heel wat problemen aan bod komen: vragen over alleen wonen, ruzies in het gezin, seksueel misbruik, depressie, ... Je kan ook dagelijks online met een medewerker chatten. Het online-adviesgesprek is vertrouwelijk, anoniem en gratis. In Vlaanderen zijn er ongeveer 30 Jongerenadviescentra.
www.jac.be

Kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen (KOPP)

Op deze website vind je informatie over wat er met je mama of papa aan de hand is, en wat jij kan doen om met de situatie om te gaan. Deze website is er ook voor ouders die last hebben van stress, psychische problemen of verslaving, en hun partner of andere familieleden. Zij kunnen informatie terug vinden over wat ze kunnen doen om de kinderen te beschermen en te helpen omgaan met de situatie. De website is er ook voor hulpverleners die op zoek zijn naar handvatten om zowel met kinderen, als met ouders aan de slag te gaan.
www.koppvlaanderen.be

KOPP op Facebook

De KOPP-werking van het CGG Waas en Dender is gestart met een geheime KOPP-groep op Facebook. De groep richt zich naar jongeren van 14-25 jaar uit de regio Waas en Dender die opgroeien met een ouder met een psychische of verslavingsproblematiek. De groep wordt beheerd door Ben Kwanten en Tineke Bettens.
Meerdere malen per week posten de beheerders iets KOPP- en/of jongerengerelateerd in de groep. De groep is een laagdrempelig kanaal om lotgenoten met elkaar in contact te brengen en ervaringen met elkaar te laten delen.
Voor meer informatie, voeg Ben (BenKwantencggof Tineke (TinekeBettenscgg) toe op Facebook.

Kinderrechtswinkel tZitemzo

tZitemzo geeft informatie en advies over kinderrechten in het algemeen en over het Belgisch jeugdrecht in het bijzonder aan kinderen, jongeren en volwassenen (ouders, leerkrachten en professionelen).
tzitemzo.be

Noknok: voor jongeren tussen 12 en 16 jaar

Ben je tussen 12 en 16 jaar? Dan is deze website gemaakt voor jou! Je bent jong en je kan heel wat aan. Maar een dipje of een tegenslag komt iedereen wel eens tegen. Hier vind je informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ga zelf aan de slag en zoek de tips die je het meest aanspreken. Succes!
www.noknok.be

Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging

Ben je alles even moe? Zag je geen uitweg meer? Dacht je aan zelfmoord als een oplossing voor jouw problemen? Deze website laat jou zien dat je een heleboel dingen kan doen om terug op weg te geraken. Want ook al zie je het nu even anders, zelfs de grootste problemen zijn tijdelijk. De dood is voor altijd. En dit gevoel gaat ooit voorbij! Lees wat andere jongeren in deze situatie heeft geholpen om 'terug op spoor' te geraken.
www.ontrackagain.be

Pesten

Pesten kan een grote impact hebben op het leven en de toekomst van een kind/jongere. Op onderstaande website kan je informatie vinden rondom de gevaren en het herkennen van cyberpesten. Daarnaast is er informatie rondom passende acties voor ouders (zowel voor kinderen die gepest worden als voor pesters).
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/cyberpesten/

Teleblok

Je zit in de examens of je moet veel studeren en je maakt je zorgen? Het wordt je teveel, het gaat moeilijk, je ziet het niet meer zitten? Teleblok helpt kinderen en jongeren telefonisch maar ook online, met hun problemen.
www.teleblok.be