Covid-19 (Coronavirus) Updates richtlijnen

Voorgaande richtlijnen

UPDATE 15 mei 2020 - Geldig vanaf 18 mei 2020

Vanaf 18 mei 2020 is het opnieuw mogelijk om cliënten te ontvangen in ons centrum. Alternatieve gesprekstechnieken zoals beeldbellen en telefonisch contact blijven echter aanbevolen. 

Voor het ontvangen van cliënten heeft CGG De Drie Stromen enkele richtlijnen opgesteld die u gevraagd worden om ten allen tijde op te volgen:

Mensen met symptomen, luchtwegklachten of koorts dienen hun afspraak telefonisch te annuleren en te verplaatsen, of te vervangen door telefonisch of online contact.

Aan de ingang van de wachtzaal dient u uw handen te ontsmetten met de daarvoor voorziene handgel, ook als u ervoor kiest om handschoenen te dragen.

Respecteer het maximum aantal toegelaten personen in de wachtzaal. Dit is aangegeven aan de deur van de wachtzaal. Indien de wachtzaal volzet is, wacht u buiten. 

Hou zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van andere personen.

Neem in de wachtzaal enkel plaats op de voorziene plaatsen. Het dragen van een mondmasker in de wachtzaal en gangen is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Betaal contactloos met Payconiq of op factuur. Cash is niet mogelijk.

Kom alleen of laat u brengen, neem geen 2e persoon mee in de wachtzaal (met uitzondering van gezinstherapie).

Kom op het uur van uw afspraak. Indien u veel te vroeg bent, wacht u buiten of in de auto om drukte in de wachtzaal te vermijden. 

Beperk het toiletgebruik voor uitzonderlijke gevallen. Desinfecteer voor en na het toiletbezoek de toiletbril en spoelknop.

Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Directie CGG De Drie Stromen vzw

 

UPDATE 7 mei 2020  - Geldig tot minimum 18 mei 2020

1°) Ons CGG blijft open tijdens de kantooruren en onze dienstverlening blijft lopen. Wij blijven telefonisch beschikbaar voor al uw hulpvragen. Ook als u geen cliënt bent in ons centrum, kan u bij ons terecht. Wij vragen u echter met aandrang om niet naar het CGG te komen maar ons telefonisch te contacteren.

2°) Wij vervangen onze gesprekken in ons CGG zoveel als mogelijk door telefonische gesprekken of online video-gesprekken (beeldbellen). Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Het is voor iedereen een aanpassing om niet face-to-face te kunnen werken maar wij gaan vol vertrouwen dit experiment aan. Over hoe dit concreet in zijn werk gaat, zal u door uw therapeut grondig geïnformeerd worden. Omdat deze situatie mogelijks een hele tijd kan duren, willen we op deze manier zo veel als mogelijk beschikbaar en bereikbaar blijven voor onze cliënten. 

3°) Bent u cliënt in ons CGG? Uw therapeut zal u contacteren om, rekening houdend met uw situatie, samen met u te kijken hoe uw behandeling het beste kan verder gezet worden. U kan er natuurlijk ook voor kiezen om verdere afspraken uit te stellen tot na de coronacrisis. 

Ben u een nieuwe cliënt? U dient zich telefonisch aan te melden. Onze onthaalmedewerkers zullen u vervolgens zo snel als mogelijk in contact brengen met een therapeut die samen met u zal kijken hoe u het beste verder geholpen kan worden.

4°) We blijven ook beschikbaar voor dringende hulpvragen.