Covid-19 (Coronavirus)

COVID-19 (Coronavirus)

Wat kan je zelf doen om mentaal veerkrachtig te blijven?

Het coronavirus is overal in het nieuws en er wordt heel veel over gepraat. Bijkomend brengen de maatregelen ter preventie van verspreiding heel wat gevolgen met zich mee.

Al deze veranderingen brengen mogelijks gevoelens van onzekerheid, angst, en bezorgdheid met zich mee. We vragen ons af hoe we onszelf en onze naasten het beste kunnen beschermen.

Het is volkomen normaal dat we gevoelens van stress, angst en bezorgdheid over onze gezondheid ervaren. Ook onze kinderen hebben deze gevoelens. Het is belangrijk om dit te beseffen en hier even bij stil te staan.
 

Wat kan je zelf allemaal doen?

1°) Bescherm jezelf en je naasten door de preventieve maatregelen toe te passen

 1. Blijf thuis als je ziek bent;
 2. Was regelmatig je handen;
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak;
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte;
 5. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet;
 6. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…);
 7. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden;
 8. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen;
 9. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
   

2°) Zorg ervoor dat je correct geïnformeerd bent
Wees voorzichtig met berichten die via sociale media verspreid worden! Soms betreft dit misleidende informatie, die onnodige angst met zich meebrengt.
Het is beter om je te informeren via betrouwbare bronnen zoals de websites van de overheden, waar de meest actuele en correcte informatie beschikbaar is.

https://www.info-coronavirus.be/nl

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19


3°) Help je kinderen omgaan met de gevolgen van de coronacrisis
Het normale leven van veel gezinnen verloopt nu anders. Alle veranderingen in het leven omwille van de coronacrisis kunnen tot heel wat onrust bij kinderen (maar ook bij ouders) leiden. Veel ouders vragen zich af hoe ze hiermee moeten omgaan.

We hebben een aantal tips en adviezen gebundeld die je hier kan nalezen. (opent in nieuw tabblad)
 

4°) Leer beter omgaan met stress en gevoelens van angst
In deze situatie van onzekerheid tgv de coronacrisis is het heel normaal dat we gevoelens van angst en stress ervaren. We hebben een aantal adviezen over hoe je kan omgaan met stress gebundeld die je hier kan nalezen. (opent in nieuw tabblad)