Baby's, peuters en kleuters

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar met:

 • slaapproblemen
 • voedings- en eetproblemen
 • ontroostbaar gedrag (hardnekkig huilen)
 • druk of moeilijk gedrag
 • specifieke angsten
 • sterke stemmingswisselingen
 • stil en teruggetrokken gedrag
 • moeilijkheden in contactname
 • een vermoeden van ontwikkelingsproblemen of een ontwikkelingsachterstand
 • ...

Voor ouders die:

 • twijfels/stress/onzekerheid ervaren met betrekking tot hun ouderschap
 • sombere en/of angstige gevoelens hebben
 • zich zorgen maken over de relatie met hun kind
 • moeilijkheden ervaren bij het grootbrengen van hun kind
 • zwanger zijn en vragen hebben rond de toekomst met hun baby
 • ...

Ouderschap brengt heel wat verandering met zich mee. U moet nog wennen aan uw nieuwe ouder- en partnerrol en staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Vaak vinden ouders hier een gepast antwoord op, maar soms loopt het niet zoals verwacht en blijft twijfel de kop opsteken. Uw kindje huilt veel, eet of slaapt niet goed of stelt moeilijk gedrag. Ook kunnen er zich ingrijpende gebeurtenissen voordoen die zijn invloed hebben op u, uw kind of het hele gezin. U weet niet goed hoe hiermee om te gaan, heeft reeds meerdere ideeën uitgeprobeerd, reeds adviezen gekregen, echter zonder gewenst resultaat.

Sombere gedachten, angst, onzekerheid en gevoelens van vertwijfeling kunnen in zulke periodes erg aanwezig zijn, soms ook zonder schijnbare verklaring. Ook tijdens de zwangerschap kunnen ouders dit soort emoties ervaren die soms sterke schuldgevoelens teweegbrengen.

Al deze zorgen brengen extra stress met zich mee die u als ouder extra kwetsbaar kan maken. Dan kan het goed zijn hierbij hulp te krijgen.

In onze behandeling staat de ontwikkeling van uw kind en de relatie met u als (aankomende) ouder(s) centraal. Uw baby of peuter is hier meestal bij aanwezig, omdat het goed kijken en luisteren naar u en uw kind toelaat om jullie beter te begrijpen. De gesprekken zijn bedoeld om u als ouder emotioneel te ondersteunen en u te helpen in het denken over uw kind en de redenen van zijn of haar gedrag. Denken en spreken over ouderschap versterkt immers de relatie tussen ouder en kind, waardoor deze periode minder zwaar wordt.

Voor elke vraag betreffend uw jong kind kan u terecht in ons centrum via het telefoonnummer 052 21 36 95.

Onze folder kan u hier downloaden.