PZT-team - PION

Aanbod en doestellingen

De "Psychiatrische Zorg voor Patiënten in de Thuissituatie" is er specifiek op gericht:

 • Volwassenen met een psychiatrische problematiek te begeleiden en te ondersteunen in de thuissituatie. De psychosociale begeleiding verloopt aan de hand van gesprekken en omvat geen therapie aan huis. Dit ten einde:
  • Cliënten de mogelijkheid te bieden om in hun natuurlijke omgeving te functioneren door het verhogen van hun zelfredzaamheid en het verbeteren van de maatschappelijke en sociale integratie en het functioneren.
  • Een (her)opname voorkomen of indien nodig te begeleiden.
  • De continuïteit van de behandeling te garanderen.
  • Ondersteuning te bieden aan de omgeving.
  • Een plaats te vinden in, en optimaal gebruik te maken van, de bestaande hulpverlening.
 • Nauwe samenwerking met de mantelzorg
 • Netwerking (deelname, uitbouw, ondersteuning, coördinatie)
 • Consulting en coaching van hulpverlening
 • Vorming


Doelgroep

 • Volwassen personen met een psychiatrische problematiek
 • De zorgwekkende zorgvermijder
 • Personen waarbij de volgende problematieken primeren komen niet in aanmerking:
  • Verslaving
  • Mentale beperking
  • Dementie
  • Ontwikkelingstoornis
  • NAH
  • Acute crisis van niet-gekende cliënten


Regio

Berlare, Laarne, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele
 

Centrum: 
Teamcoördinator: 

Teamleden:

Els Willaert
maatschappelijk werker
Esther Bruinen
psycholoog
Sarah De Smet
orthopedagoog