Team Kinderzorg Dendermonde

Ondersteuning en begeleiding van hulpverleners en gezinnen waarbij er nood is aan extra zorgcoördinatie rond de opvoedings- en leefsituatie van de kinderen.

Dit kan onder verschillende werkmethodes:

  • Vaak gaat het om het analyseren, opstarten, coördineren of deblokkeren van de hulpverlening uitgevoerd door één of meerdere hulpverleningsinstanties.
  • Organiseren van cliëntoverleg en case-management, zorgen voor een goed draagvlak en opvolging.
  • Mee helpen inschatten van risico-situaties op kindermishandeling.
  • Preventief werken om verdere escalaties te voorkomen. Zorgen voor de nodige hulp.
  • Psycho-sociale begeleiding bij kinderen en jongeren die slachtoffer werden van kindermishandeling. Belangrijk hierbij is dat TKD geen meldpunt is voor kindermishandeling. Indien u een situatie wilt melden, kan u het beste contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling uit uw regio.

Contactpersoon: Van Paesschen Saskia

Centrum: