Psychiatrische thuiszorg

Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie van mensen met langdurige psychische of psychiatrische problemen:

Sinds 1 januari 2019 werd het zorglandschap voor deze doelgroep hertekend. Dit kadert binnen art 107 van de ziekenhuiswetgeving.

Het is dus niet langer mogelijk om cliënten aan te melden.

Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij U graag door naar:

- voor Regio Wetteren: www.pakt.be

- voor Regio Lokeren: www.ggzads.be