Gerechtelijke alternatieve maatregelen

Hulpverlening als alternatief voor klassieke straffen, in het kader van 'bemiddeling in strafzaken' en 'vrijheid onder voorwaarden'.

Voor volwassenen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, doorverwezen door justitie na eenmalige of herhaalde feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag, diefstal of brandstichting.

Het eerste gesprek (intakegesprek) heeft tot doel je beter te leren kennen en zicht te krijgen op de gepleegde feiten en jouw hulpvraag. Je krijgt informatie over de hulp die we bieden. Op basis van dit eerste gesprek met een hulpverlener beslist het team of de begeleiding kan opgestart worden.

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling wordt aangepast aan jouw situatie. Je hebt hierin ook zelf inbreng. We staan stil bij de feiten en bij de factoren die hierop een invloed hebben. We bekijken jouw motivatie om te veranderen en bieden je handvaten om herval te voorkomen. Hierbij gaan we in op je levensgeschiedenis, je relaties, je persoonlijkheid, hoe je omgaat met moeilijke situaties en toekomstperspectieven.

Wat vragen we van jou?

We rekenen op je positieve inzet en verwachten dat je afspraken nakomt. Als je door omstandigheden niet op een gesprek aanwezig kan zijn, vragen we om tijdig te verwittigen. Hou jij je niet aan je afspraken in dit project, dan is de hulpverlener verplicht om dit te rapporteren aan jouw justitieassistent.

Praktisch

Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten. De duur van de begeleiding wordt bepaald door jouw gerechtelijke maatregel. Als je maatregel afgelopen is, krijg je de kans om verder op vrijwillige basis te komen.

Contactpersoon: Kristof Bracke Tel. 052 21 36 95

Doelgroep:
Centrum: